ÕPIRING - mis see on?

Õpiringid on väikesed inimeste grupid, kuhu tullakse kokku selleks, et oma mõtteid, eesmärke ja kogemusi vahetada. Õpiring on avatud neutraalne keskkond, kus osalejad saavad pidada dialoogi ja erinevatel teemadel mõtteid vahetada.

Õpiringi töö põhimõtted:

- võrdsus
- demokraatia
- oma võimete kasutusele võtmine
- koostöö
- vabadus ja vastutus
- pidev plaanipärane töö
- kõikide aktiivne osavõtt

Õpiringi tööd iseloomustab õppeplaani olemasolu, mis koostatakse õpiringis osalejate endi poolt. Samuti sõnastatakse ühiselt ka õpieesmärk. See muudabki õpiringis osalemise omanäoliseks – õpitakse üksteiselt ja üksteisega koos, lähtuvalt osalejatele olulistest teemadest ja/või vajaminevatest oskustest.

AJALOOST ...

Õpiring kui täiskasvanuhariduse üks populaarsemaid meetodeid on pärit 19. sajandi Põhjamaadest, täpsemalt Rootsist. Uurimused näitavad, et õpiring pühitses oma sajandat sünnipäeva 2002. aastal. Statistiliste andmete põhjal saab öelda, et umbes 75% kõikidest Rootsi täiskasvanutest on osalenud vähemalt ühe õpiringi töös. Arvatakse, et niisugune mitteautoritaarne õppevorm on olnud suure tähtsusega demokraatliku ühiskonna kujunemisel Rootsis. Saja-aastase Rootsi õpiringide ajaloo vältel on rahvaliikumised ja muud organisatsioonid saanud omandada vajalikke teadmisi iseseisvalt õppides. Nad ei pidanud sõltuma õpetajatest, et omandada tarvilikke teadmisi. Esimene õpiring loodi 1902. aastal Rootsis (Lundis). Õpiringide idee autoriks oli Oscar Olsson. Eestis hakkas õpiringide tegevus levima 1920ndatel aastatel. Esimesi süsteemikindlamaid õpiringide arendajaid oli Eduard Kubjas, kes ühtlasi seisis ka Eesti haridusliidu asutamise initsiaatorite esireas.iseseisvalt õppides. Nad ei pidanud sõltuma õpetajatest, et omandada tarvilikke teadmisi. Esimene õpiring loodi 1902. aastal Rootsis (Lundis). Õpiringide idee autoriks oli Oscar Olsson. Eestis hakkas õpiringide tegevus levima 1920ndatel aastatel. Esimesi süsteemikindlamaid õpiringide arendajaid oli Eduard Kubjas, kes ühtlasi seisis ka Eesti haridusliidu asutamise initsiaatorite esireas.