ETTEVÕTLIKKUSE ARENDAMINE

ÕPPEKAVA EESMÄRK:TOETADA TÄIENDAVATE TEADMISTE JA OSKUSTE OMANDAMIST KODANIKEÜHENDUSTE MAJANDUSTEGEVUSE LAIEMAKS MÕISTMISEKS NII ÜLDISTE ARENGUTE TAUSTAL KUI KA KOHALIKU KOGUKONNA JA ORGANISATSIOONI OTSESEID VAJADUSI ARVESTADES
.


Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamiseks ei ole seatud eritingimusi. Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, sõltumata eelnevast haridustasemest.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM koostatakse lähtuvalt õppija (ja/ või tellija) vajadustest ja õppekavast enne kursuse algust. Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid, kursusel kasutatavaid meetodeid ning õppija iseseisva töö (kodutöö) kirjeldusi.

Õppeainete valiku võimalused ja tingimused: Mooduleid on võimalik eraldi käsitleda ning kombineerida vastavalt õppijate (ja/ või tellija) vajadustele.

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks ja muid praktilisi harjutusi.

KOOLITUSTE/ KURSUSTE TEEMAD:

MOODULID ehk KURSUSE TEEMAD Maksimaalne programm Koolitajad

                            Õpiettevõtete metoodika
                          rakendamine kogukonnas

 24 akadeemilist,
4 koolituspäeva
Hele-Mall Kink

Margit Kool
 
                      Kogukonnateenused ja tooted
14 akadeemilist tundi,
2 koolituspäeva
Margit Kool

Eha Paas

Hele-Mall Kink

                        Avalike teenuste pakkumine
                    (kogukonnas)
                                         14 akadeemilist tundi
2 koolituspäeva

Hele-Mall Kink

Margit Kool

Kaie Toobal


                                Ruumikujundamine.
                             Ruumid omanäoliseks!


14 akadeemilist tundi,
2 koolituspäeva
+
2 tundi
iseseisvat tööd
Margit Kool
             Omanäoline toode – omanäoline pakend
8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäeva
Margit Kool
 
                     Kogukonnateenuste turustamine.
                    Internetiturundus.
 
8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Aivar Ruukel
           Külamajade arendamine
          multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks

8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Eha Paas
                            Külamajade majandamine8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Margit Kool
                                Äriplaani koostamine8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Margit Kool

                      Raamatupidamine
                           mittetulundusühendustes

 

 54 akadeemilist tundi,
8
koolituspäeva
+
20
akadeemilist tundi

Anne-Ly Aalde

Monika Nikitina Kalamäe