KOGUKONNA ARENDAMINE

ÕPPEKAVA EESMÄRK: TOETADA TÄIENDAVATE TEADMISTE JA OSKUSTE OMANDAMIST KOGUKONNA ARENGUGA SEOTUD ERINEVATEST PROTSESSIDEST, ARVESTADES VÄLISTE TEGURITE MÕJUGA KOGUKONNALE.

 
Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamiseks ei ole seatud eritingimusi. Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, sõltumata eelnevast haridustasemest.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM koostatakse lähtuvalt õppija (ja/ või tellija) vajadustest ja õppekavast enne kursuse algust. Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid, kursusel kasutatavaid meetodeid ning õppija iseseisva töö (kodutöö) kirjeldusi.

Õppeainete valiku võimalused ja tingimused: Mooduleid on võimalik eraldi käsitleda ning kombineerida vastavalt õppijate (ja/ või tellija) vajadustele.

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks ja muid praktilisi harjutusi.


KOOLITUSTE/ KURSUSTE TEEMAD:MOODULID ehk KURSUSE TEEMAD Maksimaalne programm Koolitajad

                         Tulemuslik kaasamine kogukonnas
18 akadeemilist tundi,
3 koolituspäeva
+
2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Eha Paas

Ivi Proos

Marek Mekk

                             Külavanema roll kogukonnas

 


 16 akadeemilist tundi,
2 koolituspäev
+
4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Kaie Toobal

Ivi Proos

 
                 Külade ja omavalitsuste tulemuslik koostöö
20 akadeemilist tundi,
2 koolituspäev
+
5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Kaie Toobal

Ivi Proos

Marek Mekk

             Küla(de) arengukava koostamise ja
                elluviimise protsess ning selle uuendamine
           


 


48 akadeemilist tundi,
6 koolituspäeva
+
12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Eha Paas

Krista Habakukk

Hele-Mall Kink

                            Kommunikatsioon kogukonnas

16 akadeemilist tundi,
2 koolituspäeva
+
12 akadeemilist tundi iseseisvat töö
Aime Vilu

Eha Paas


                                Noorte eestvedajate koolitus

24 akadeemilist tundi,
4 koolituspäeva
Marek Mekk

Mai Kolnes

                                  Külakroonika koostamine


7 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Kalju Idvand

Egon Mets

                                     Sugupuu koostamine

 

7 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Kalju Idvand

Egon Mets

Katrin Uudeküll

 

Vanade fotode säilitamine, nende roll ja olulisus küla- ja perekroonikas7 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
Katrin Uudeküll