KAIE TOOBAL


KOOLITUSTEEMA/ TEEMAD: seadusandlus (lepingulised suhted MTÜ-s, õigussuhted MTÜ-s, asjaajamine, koostöö kohalike omavalitsustega, külamajade haldamine, kodanike ühenduste majandustegevus

KOOLITAJANA soovin edasi anda, kuidas riik on rahva jaoks asjad korraldanud ja kui lihtne on seda teada saada ning enda kasuks tööle panna.

Millega tegeled/ tegelenud oled/ hariduskäik? Olen omandanud juristi ja avaliku halduse erialad. Töötasin pikka aega äriühingus, kuid viimased kümme aastat olen tegelenud nõustamise ja koolitamisega. Kuulusin mitmeid koosseise kohaliku omavalitsuse volikogusse ja momendil olen avalikus teenistuses vallasekretärina.

Mida koolitusele tulijatele pakud? Loodan, et minu koolitus loob head eeldused seaduste mõistmiseks ja praktikas kasutamiseks. Sidudes teooria edastamisse näiteid ja praktikast saadud kogemused on kuulajatel lihtne aru saada, kuidas asju korraldadaMilline on sinu senine kokkupuude Liikumisega Kodukant? Kauaaegne lektor, Maapäevade moderaator, aidanud koostada külavanema käsiraamatut.
 

EGON METSKOOLITUSTEEMA/ TEEMAD:
seni on olnud koolituste tinglik pealkiri „Külaselts ja kodu-uurimine“ st. põhiteema on ikkagi kodukoha ajaloo talletamine, aga ka suguvõsa uurimine

KOOLITAJANA on minu eesmärk tuua inimene tagasi oma juurte juurde, siduda teda kodukoha/paikkonnaga, tugevdada lokaalset identiteeti, koguda kildhaaval kokku meie rahva ajalugu (mis algab iga üksiku perekonna ja küla loost).

 

 Millega tegeled/ tegelenud oled/ hariduskäik? Ajalooõpetajana Haljala koolis – oma kodukoolis – tuleb nii või naa tegelda sellesama kodupaiga ajaloo uurimisega. Praegu on suuremate projektidena käsil Haljala kihelkonnamuuseumi asutamine ja raamatu koostamine Haljala kihelkonna ajaloost. Lisaks muidugi igapäevane kooliarendus ning kaasalöömine valla haridus- ja kultuurikomisjonis.

Mida koolitusele tulijatele pakud?
Ma ei oska seda ise adekvaatselt hinnata. Püüan vast rõhutada kahte asja. Esiteks – ajalugu ei ole midagi kõrget ja kauget, me puutume sellega sageli enese teadmata kokku, ajalugu võib märgata kõikjal. Teiseks – mingil määral on igaüks suuteline kodu-uurimisega (ja sugupuu-uurimisega) tegelema; vägagi palju tänuväärset materjali on olemas internetis – nii ongi minu koolituste põhiosaks kõigile kättesaadavate andmebaaside tutvustamine ja nende kasutamise ühine harjutamine. Olen märganud, et see on alati elevust ja üllatusi pakkunud.

Milline on sinu senine kokkupuude Liikumisega Kodukant?  Olen Kodukandi egiidi alla korraldanud nimetatud koolitusi viimase 2 aasta jooksul, samuti osalenud paaril koolitajate seminaril.
 

 EHA PAAS

 

KOOLITUSTEEMA/ TEEMAD:

Kogukonna areng sh. koostöö, kaasamine, kogukonna arengu etapid. Leader programm, strateegiate koostamine. Projektikoolitus. Küla arengukava koostamine. Organisatsiooni suhtekorraldus. Organisatsiooni arengukava koostamine. Mittetulundusühingu asutamine, juhtimine. Maalaste klubiline tegevus.

Koolitajana tahan külainimesi ja eestvedajaid julgustada ja toetada ISE oma külas muutusi ellu viima

Millega tegeled/ tegelenud oled/ hariduskäik? Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal. Eelnevalt ka Tallinna Pedakoogikaülikooli täiendkoolitusena noorsootöö eriala ning Tallinna Kergetööstustehnikumi õmblustehnoloogi eriala. Lisaks läbinud kursused nõustaja, projektikirjutamise, strateegia koostamise ja organisatsiooni juhtimise teemadel. Koolitajana kasutan aga kõige rohkem oma eelnevat 15. aastats töökogemust MTÜde juhtimisel. (1999-2006 aastal Liikumise Kodukant tegevjuht, 1997 – 1998 Võrumaa Talupidajate Liidu direktor, 1993 – 1996 Noorsooühingu Uus-Eest, nüüdseks Eesti 4H juht, 1991 – 1993 Rapla Noorte Huvikooli direktor ja Raplamaa ELO organisatsiooni juht). Lisaks olen ette valmistanud ja juhtinud ligi 30. projekti. Alates 2007. aasast tegutsen koolitajana, 2008 aastast olen ka erinevate programmide juures projektide hindamisel eksperdiks.

Olen õnnelik inimene , kelle tegemisi on märganud ka teised, mind on tunnustatud:
2007. aastal valiti Ene Hioni Fondi stipendiaadiks
2007. aastal Põllumajandusministeeriumi hõbedase teenetemärgiga
2006. aastal Valgetähe viienda klassi ordeniga
2005. aastal Teadus ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis stipendium panuse eest kogukonna arendamisel
1998. aastal Haridusministeeriumi aukiri noorsooalase tegevuse tunnustamiseks.

Mida koolitusele tulijatele pakud? Minu koolitusele tulija peab arvestama mõtlemise ja kaasa töötamisega. Koolitustel kasutan palju iseseisvat tööd, annan lahedamiseks harjutusi, kasutan arutelusid. Kindlasti saab osaleja kaasa ka mõned kodutööd. Töötan põhimõttega, et oskused tulevad ikkagi läbi praktika, nii et kui osaleja tahab selgeks saada projekti kirjutamist, tuleb tal selleks eelkõige hakata projekti kirjutama. Mina koolitajana saan anda teejuhiseid ja toetada.

Milline on sinu senine kokkupuude Liikumisega Kodukant?

Kodukandiga olen olnud seotud alates 1997 aasta augustist, mil mind valiti organisatsiooni tegevjuhiks. Alates sellest ajast olen olnud Kodukandi patrioot, minu jaoks on Kodukant väga palju säravaid inimesi, kes teevad oma külades imet.

HELE-MALL KINK

 

 

KOOLITUSTEEMA/TEEMAD: Kogukonnateenuste väljaarendamine. Õpiettevõtted. Projektijuhtimine. Küla arengukava koostamine.

 

 

 

Millega tegeled/ tegelenud oled/ hariduskäik? Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Külaliikumisega tegelen juba 1993.aastast. Esmalt oma kodukülas Jõgisool, hiljem Kodukandi maakonnaühenduses Harjumaal ja 2002.aastast töötan FIE-na Eesti Külaliikumises Kodukant. Olen koolitaja-projektijuht ja Liikumise Kodukant strateegia ettevõtlusvaldkonna juht. Mittetulundusühing Jõgisoo Vabaajakeskuse juhatuse liikmena aitan küla noortel nende ideid ellu rakendada. Olen Noorteühing Eesti 4H Jõgisoo klubi juhendaja. Sügisel saab täis kuus aastat, mil osalenud ja panustanud Saue valla kultuuri-, hariduse- ja spordikomisjoni töösse.

Mida koolitusele tulijatele pakud?
Koolitusele tulijatele ei ole mul pakkuda kindlat retsepti tekkinud küsimustele, pigem saan jagada aastate jooksul omandatud kogemusi. Töötades Liikumises Kodukant, erinevate ideede, projektide ja õppematerjalide väljatöötamisel külakogukondade heaks, oman ülevaadet Eesti külades toimuvast. Praktiline lähenemine teemale on võtmesõnaks minu koolitustel. Teooria ja praktika käivad käsikäes!

Milline on sinu senine kokkupuude Liikumisega Kodukant?
2002.aastast olen koostanud ja ellurakendanud projektijuhina või assistendina nii suure- kui ka väikesemahulisi projekte Liikumises Kodukant:

Nõuandeteenuste väljaarendamine külade arenguks projektijuht
Külaseltsi mitu tegu projektijuht
Noorteprojekti Tegutsedes targemaks projektijuht
Projekti Õppiv küla koolitusjuht ja nõustaja
Noorteprojekti Ettevõtlikud noored külades projektijuht
Kogukonnateenused külas projektiassistent.
Külaturism, üks võimalus kogukonna arenguks projektijuht
Säde küladesse projekti assistent
Kohalike ühenduste kaasamine avaliku poliitika kujundamisse läbi haridusteema projektijuht
E-Villages projekti assistent

2004-2007 Kodukandi Koolituskeskuse juhataja.