SOKRATES GRUNDTVIG 2 ÕPIKOOSTÖÖPROJEKT:


GRESE- GRundtvig Experiences in Supporting Entrepreneurial training to disadvantaged groups

 Kogemuste vahetamine ettevõtlusalasel koolitamisel ja nõustamisel 
 

GRESE projekti raames on tegemist kahe- aastase rahvusvahelise projektiga, mille eesmärkideks on: 

-  vahetada kogemusi täiskasvanukoolituse meetodite osas, et parandada koolitajate oskusi täiskasvanute õppijate koolitamisel töötades erinevate sihtgruppidega;
- hankida häid näiteid ettevõtlusest, mida saaks ka Eesti tingimustes kasutada, siia integreerida;
- arendada koostööd projekti partnerite vahel.

PROJEKTIST OSALESID PARTNERID:

Soomest, Norrast ja Hollandist. Teisel projekti aastal kaasati partner Rumeeniast. 

 

 

Partnerite tutvustus:   

 

Jyväskylä Kutsehariduse Instituut (Soome) on olulisim regionaalne kutse- ja täiskasvanuharidust pakkuv koolitusasutus Kesk-Soomes. Oma tegevusega pakuvad nad rohkesti kursuseid ja erinevaid õppeprogramme, mis võimaldavad noortel ja täiskasvanutel saada kutsekvalifikatsiooni tööturu või edasise kõrgkkooli hariduse jaoks.
Senter for voksenopplæring (Norra) pakub haridust täiskasvanutele kuni kümnenda klassini, kasutades spetsiaalseid metoodeid lugemise, kirjutamise ja matemaatiliste oskuste omandamiseks, täiskasvanuharidust puuetega inimestele ja ka keelekursusi immigrantidele.
Norges teknisk naturvitenskaplige universtitet (Norra) pakub kursusi õpetajatele. Ettevõtlusoskuste arendamine on osa kutseõpetaja õppeprogrammist.
KLG Konsultantsioon (Holland) on mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb kutsekoolide ja täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste valdkonnas, tagades hariduslikku tuge. KLG toetab koole aidates neil luua rahvusvahelisi suhteid ja arendades koostööd.
Alfa-kolledž (Holland) on regionaalne kutse-ja täiskasvanuharidust pakkuv õppekeskus, mis pakub hulganisti kursuseid, mis võimaldavad noortel ja täiskasvanutel saada kutsekvalifikatsiooni tööturu ja/või edasise haridustee jaoks.

Uute partneritena on kaastatud Adana maakondlik õppekeskused (Arad County School Inspectorate, Rumeeniast)

Liikumine Kodukant Koolituskeskus on projektis juhtiv partner. 

Projekti sihtgrupiks Eestis olid:

 

 

Täiskasvanute koolitajad, kellele avaneb läbi projekti tutvuda meetoditega ja õnnestunud tegevustega ettevõtluses rahvusvaheliste partnerite kogemustest. 

• Maapiirkondade elanikud, kelleni jõuavad head näited ja kogemused, mida rahvusvahelisel tasandil on saadud ning mida saab ära kasutada ka Eesti tingimustes ettevõtluse arendamisel maapiirkondades.

Projekti raames toimuvad välisreisid, kus osalejad hiljem oma riigis korraldavad seminari. Seminaril jagatakse saadud kogemusi, häid näiteid täiskasvanute koolitajatele ja maapiirkondade elanikele, kes tegelevad või soovivad tegeleda ettevõtlusega. Kogemuste vahetamise (nii meetodite kui ka esinenud probleemide) kaudu jõutakse uute teadmisteni, mis aitavad paremini koolitada ja nõustada ning võimaldavad saada laialdasemat ettekujutust partner-riikides tehtust ettevõtluse arendamises sihtrühmades, kelle ei ole alati piisvalt head võimalused ettevõtlusega alustada (töötud, immigrandid, maal elavad inimesed). 

 

 

Projektijuht Eestis Mai Kolnes
Projekti kodulehekülg: www.grese.org