MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant eesotsas Kodukandi Koolituskeskuse juhatajaga algatas kodanikuharidusliku õpiringi "TUGEV KOGUKOND". Õpiringi raames toimus 7 kohtumist, ajavahemikus september – detsember 2012  ning see toimus Põlvamaal, Räpina vallas, Ruusa külade piirkonnas. Õpiringi kaasti kolm väliseksperti (Janno Rüütle, Astrid Org, Marek Mekk).

Õpiringi "Tugev kogukond" läbivad teemad olid ...

- osalusvõimaluste tundmine kohalikus kogukonnas

- osalemine otsuste tegemisel, kaasamisprotsessis osalemine

- meeskonnatöö


Õpiringi eesmärgiks on suurendada selles osalejate teadmisi kodanikuhariduslikel teemadel, toetades aktiivsete kodanike kujunemist ning julgustades kohalikke kodanikuaktiivsusele ja -algatustele.

Vaata õpiringi kutset (vajuta siia).

Projekti raames valmis juhendmaterjal "Abiks kodanikuharidusliku õpiringi korraldajale".
(pdf fail - vajuta siia, lehitseva versiooni leiad siit)

Õpiringi metoodika (vajuta siia).

 

Taustainformatsiooniks ...

Õpiring “Tugev kogukond” käivitub pilootprojekti “Kodanikuharidusliku õpiringi elluviimine” raames, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning teostab Eesti Külaliikumine Kodukant, eesotsas Kodukandi Koolituskeskuse juhataja Heleriin Jõesaluga.

Kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaani 2011 – 2014 üheks eesmärgiks on toetada kodanikuhariduslike õpiringide moodustamist - sealhulgas piiritleda õpiringi teemasid ning kirjeldada teemade käsitluse võimalusi, toetada eestvedajate võrgustamist ja motiveerimist.

-  Pilootprojekti abiga toetatakse õpiringi kui täiskasvanutele suunatud õppemeetodi tutvustamist ning ühe kodanikharidusliku õpiringi korraldamist.

-  Projekti ja toimunud õpiringi ja selles osalenute tagasiside ning analüüsi abiga valmib tugimaterjal, mis toetab edaspidiste kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimist, selgitades kodanikuharidusliku õpiringi olemust, korralduslikke põhimõtteid ja katsetatud metoodika sobivust.

 Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.ÕPIRINGI "TUGEV KOGUKOND" TEGEMISTEST

Õpiringi kuulusid: Marge Trumsi, Piret Varjund, Artur Murumets, Jaanika Kogri, Anne Noorem, Merlin Mahlakas, Estra Kink, Svetlana Hrabrova, Meelis Varjund, Sergei Mestiljainen, Ülle Herr.

Projekti raames valmis juhendmaterjal "Abiks kodanikuharidusliku õpiringi korraldajale". Uudista siit!

Õpiring käis koos seitsmel korral:

Kuupäev Teema Kokkuvõte
26. september 2012 Tutvumine. Õpiring - mis see on?

Vaata lühiesitlust

Loe kokkuvõtet (26.09)

8. ja 22. oktoober 2012 Osalusvõimaluste tundmine kohalikus kogukonnas

Külalislektor: Janno Rüütle (22.10.2012)

Loe kokkuvõtet (08.10)

Loe kokkuvõtet (22.10)

5. ja 13. november 2012 Osalemine otsuste tegemisel, kaasamisprotsessis osalemine

Külalislektor: Marek Mekk (5.11.2012)

Loe kokkuvõtet
(5. ja 13.11)

27. november ja 4. detsember 2012

Meeskonnatöö

Külalislektor: Astrid Org (27.11.2012)

Loe kokkuvõtet
(27.11 ja 4.12)