Kodukandi Koolituskeskuse nõukogu on juhtorgan, kelle pädevuses on vaadata üle Koolituskeskuse tegevuseks vajalikke dokumente, arengusuundi ning igapäevast tööd ja koolituste korraldust ning esitada Kodukandi juhatusele vastavasisulisi ettepanekuid. Nõukogu tuleb kokku vähemalt kahel korral aastas.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE NÕUKOGU

 

TIIU MÄNNISTE

Tiiu Männiste on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Täienduskoolitustalituse juhataja. Alates 2005. aastast on ta Täiskasvanud Õppija Nädala Viljandimaa koordinaator. Tiiu on tegelenud erinevates vormides ja mahus täiskasvanuharidusega  viimased 10 aastat. Tema senised funktsioonid on olnud uute kursuste käivitamine ja korraldamine. Tasapisi tegeleb ta täiskasvanuhariduse uuringutega. Tiiu leiab, et Kodukant on üks homogeensemaid ja tulemuslikumaid omaalgatuslikke tegevusi Eestis. Koolituskeskus lisab sellele innovaatilist mõõdet. Nõukogu töös osalemine annab võimaldab panustada maapiirkondades arendatava täiskasvanuhariduse protsessidesse ja arengutesse.

 

PRIIT LAINESTE

Priit Laineste tegutseb Kodukant Tartumaa juures MTÜ-de nõustamisega. Priit on ka kogukonna arengu konsulent. Priidu jaoks on parim õpe ikka koordineeritud ja asjatundjate poolne õpetus. See aitab paremini kiiremaid tulemusi saavutada. Nõukogu töösse panustab Priit oma esindatusega, et aidata kaasa külaliikumise arengu toetamisele. Olles koolitustegevuse planeerimise juures saab ta kaasa aidata parimate lahenduste leidmisele.

 ELVI VIIRA

Elvi Viira on Saaremaa Kodukandi koordinaator, erihariduselt bioloog ja kaua aega olnud keskkonna ja looduskaitsega seotud nii lektori kui maakonna tasandi tegevuse juhtimisel. Elvi peab koolituskeskust oluliseks, sest see on tähtis nii liikmete kui kogukondade koolitamiseks. Nõukogu töös osaleb Elvi ka sellepärast, et hoida looduvaldkonda orbiidil.

 

 MAREK MEKK

Marek on oma kodukandiks  valinud Valgamaa ning õigupoolest veetnud seal oma ajagi, mis elatud. Viimased kümme aastat on ta olnud suuremal või vähemal määral kokkupuutes õpetamise, koolitamise, noorsootöö ja ühingutega, mis tegelevad mittetulundamisega.