ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

ÕPPEKAVA EESMÄRK:


TOETDA KOGUKONDA ARENDAVATE MITTETULUNDUSÜHENDUSTE JUHTIMIS- JA ARENDUSTEGEVUSEKS VAJALIKE KOMPETENTSIDE OMANDAMIST JA TÄIENDAMIST KODANIKUÜHISKONNA ÜLIDISI SUUNDUMUSI ARVESTADES

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamiseks ei ole seatud eritingimusi. Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, sõltumata eelnevast haridustasemest.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM koostatakse lähtuvalt õppija (ja/ või tellija) vajadustest ja õppekavast enne kursuse algust. Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid, kursusel kasutatavaid meetodeid ning õppija iseseisva töö (kodutöö) kirjeldusi.

Õppeainete valiku võimalused ja tingimused: Mooduleid on võimalik eraldi käsitleda ning kombineerida vastavalt õppijate (ja/ või tellija) vajadustele.

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks ja muid praktilisi harjutusi.

KOOLITUSTE/ KURSUSTE  TEEMAD:

 

 

MOODULID ehk KURSUSE TEEMAD Maksimaalne programm Koolitajad

Kodanikuühiskond. Kodanikualgatus ja vabatahtlik töö organisatsioonis

8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
+
3 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Kaie Toobal

Eha Paas

 

                       Organisatsioon ja selle juhtimine

 


24 akadeemilist tundi,
3 koolituspäeva
+
12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Eha Pehk

Eha Paas

Kaie Toobal

 

          Meeskonnatöö ja juhtimine - grupiprotsessid

 

 

 

 32 akadeemilist tundi,
4 koolituspäeva

Marek Mekk

Mai Kolnes

 Seadusandlus ja asjaajamine mittetulundusühendustes


 

 7 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev

 Eha Pehk

Kaie Toob

 

                 Organisatsiooni strateegia koostamine

   

22 akadeemilist tundi,
2 koolituspäeva
+
4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Eha Paas

Krista Habakukk

Kohalike ühenduste ja külaseltside tegevuse hindamine8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäev
+
12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Eha Paas
 

                    Projektikirjutamine ja -juhtimine

 

 

 

 

28 akadeemilist tundi,
4 koolituspäeva
+
8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Eha Paas

Hele-Mall Kink

Krista Habakukk

                     Projektikirjutamise meistriklass

 
 

 


8 akadeemilist tundi,
1 koolituspäeva
Eha Paas

                                  Projektijuhtimise meistriklass

 

 

16 akadeemilist tundi,
2 koolituspäev
+
3 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

 

Eha Paas

Krista Habakukk

                     Organisatsiooni  suhtekorraldus

 

 

24 akadeemilist tundi
+
3 koolituspäeva
+
12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Aime Vilu

Eha Paas