SÜGIS 2008

1. NOORTE EESTVEDAJATE KOOLITUS- NOORTE VEDUR 

Miks? Õppijad on motiveeritud noorte tegevust oma külas aktiviseerima ning omavad tegevustest ja võimalustest ülevaadet. Õppijatel on olemas oskused kaasamiseks, meeskonnatööks ja noorte motiveerimiseks, julgustamiseks. 

KOOLITUSED TOIMUVAD (toimumiskohad ja -ajad selguvad):

30. oktoober 2008 NOORED KUI SIHTRÜHM. MINA KUI NOORTE JUHT OMA KÜLAS Piret Jeedas
17. november 2008 NOORTE KAASAMINE JA ÜHENDAMINE MEESKONNAKS. IDEEDELEND! Marek Mekk
9. detsember 2008 NOORTE KÄITUMINE. KONFLIKTIDE ENNETAMINE JA LAHENDAMINE Tiina Naarits
5. detsember 2008 VÕIMALUSED NOORTETEGEVUSE EDENDAMISEKS.  

Koolitusel osalemine on TASUTA! Osalejatel tuleb katta lõunasöögi ja transpordiga koolituskohta seotud kulud.

Registreerumine: Heleriin Jõesalu (heleriin@kodukant.ee, 53 414 905). Soovime teada osaleja nime, kontakte (telefon ja e-mail) ning maakonda, küla.  
t!


______________________________________________________________________________________________________________
2. KÜLAVANEMATE KOOLITUS
Miks?
Koolitusel osalejad: omavad ülevaadet kodanikuühiskonnast ja selle toimimisest; on teadlikud külavanema tegevusega seotud olulistest aspektidest, erinevatest probleemidest ja nende lahendusviisidest; oskavad luua ja hoida koostöösidemeid omavalitsusega, suhelda meediaga ning luua küla tasandil ühtset meeskonda.

KOOLITUSED TOIMUVAD (toimumiskohad ja -ajad selguvad):

13. oktoober 2008 DEMOKRAATIAKOOL Mai Kolnes ja Ülle Lepp
21. oktoober 2008 HEA KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA Mai Kolnes ja Kaie Toobal
12. november 2008 MEIE KÜLA KUI MEESKOND MTÜ Kodanikukoolitus
26. november 2008 MEIE KÜLA MAINE Aime Vilu