ÕPE (Õppimine Parandab Elukvaliteeti) 2005-2008

Kodukandi Koolituskeskus osaleb Eesti Vabaharidusliidu koordineeritud projektis Õppimine Parandab Elukvaliteeti. Projekti üldeesmärgiks on täiskasvanute õppimisvõimaluste parandamine ja kättesaadavaks muutmine igas Eestimaa paigas ja igale inimesele. 

Kodukandi Koolituskeskus on projekti jooksul 2007. aasta seisuga korraldanud 17 kodanikukoolituse teemalist ja 21 ettevõtluse teemalist lühemat koolitust. 


Kokku on koolitustel osalenud 632 õppijat üle-eesti, kellest mehi on 105. Kodukandi Koolituskeskuse kaudu on ÕPE koolitused jõudnud 14-sse maakonda ühel või rohkemal korral ning andnud võimalusi osaleda erinevatel koolitustel. Käsitletud on nii külamajade haldamise, ettevõtlusega alustamise teemat, samuti on õppijad oma teadmisi täiendanud organisatsiooni juhtimisega seotud teemadel.
Üllatavalt palju huvi tekitas külakroonika koostamise koolitus, mida 2007. aasta sügisel korraldasime. Koolitustel osalesid need sihtrühmad, kes teevad väga tänuväärset tööd oma kodukoha ajaloo uurimisel ja säilitamisel.


Õppepäevade läbiviimist toetas ESF meede 1.1 EVHL projekt ÕPE


Alates 2008. aasta sügisest jätkub ÕPE projekt EUROOPA LIIDU TÕUKEFONDIDE NING HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI POOLT RAHASTATAVA  PROGRAMMI „TÄISKASVANUTE KOOLITUS VABAHARIDUSLIKES KOOLITUSKESKUSTES 2008 – 2012” nime all.