Kodukandi Koolituskeskuse juhataja



 


Heleriin Jõesalu

E-mail: heleriin@kodukant.ee

Tel: +372 53 414 905

Heleriin on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika eriala (BA). Ning aastal 2009 alustas magistriõpinguid Tartu Ülikoolis. Heleriin alustas tööd Kodukandis 2008. aasta jaanuaris ning esimeste väljakutsetena asus korraldama külavanemate projekti raames maakondlike seminare ning Koolituskeskuse koolitusi. Alates 2009 aasta algusest oli ta kaasatud ka noorteprojekti ellu viimisesse (sealhulgas ettevalmistavate koolituste läbi viimisesse) ning nimetatud aasta sügisel sai temast Kodukandi Koolituskeskuse koolitusjuht. Pärast meeskonna koosseisu muutust sai temast alates 2010. aasta 1. veebruarist Kodukandi Koolituskeskuse juhataja.