Kodukandi Koolituskeskus on tegutsenud juba alates 2003. aastast ning koolitusi on läbi erinevate projektide, tellimuste pakutud üle-Eesti. Koolituskeskuse tegevuse kaudu rakendatakse ellu Liikumise Kodukant strateegiaid. Sellest tulenevalt pöörame oma koolitustel enim tähelepanu kodanikualgatusele ja maapiirkondade arendamisele.

Koolituskeskus pakub mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi täiskasvanutele. Kodukandi Koolituskeskusel on koolitusluba järgmistele õppekavadel:

- ORGANISATSIOONI ARENDAMINE;
- KOGUKONNA ARENDAMINE;
- ETTEVÕTLIKKUSE ARENDAMINE;
- koolituskava KOGUKONNA ARENGU KONSULENT.

Õppekavad koosnevad erinevatest teemadest ning alateemadest, mida on võimalik vastavalt vajadustele kombineerida. Koolitustel kasutatavad meetodid ning

Kodukandi Koolituskeskusel on 28. juulil 2010. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba numbriga 5933HTM, mis on kehtiv kuni 2012. aastani.


 
KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE JAOKS ON OLULINE:

- viia õppimisvõimalused sihtrühmale lähedale. Just seepärast toimuvad meie koolitused maapiirkondade keskustes, sageli külamajades, rahvamajades;

- praktiline väärtus ja tulemustele orienteeritus, mis pikemate koolituste puhul saavutatakse läbi kodutööde (näiteks küla arengukava, turundusplaani, pressiteadete jne koostamine);

- kogemuste jagamine, andmaks võimalus täiskasvanutele õppida iseenda ja teiste kogemustest. Samuti vahetada kontakte ning tugevdada seeläbi omavahelist suhtlemist;

- lõbusad ja kaasahaaravad, et muuta õppimine meeldejäävaks ning huvitavaks. Selleks kasutavad meie lektorid erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatööd, rollimängud, videoanalüüs, arutelud jne).Meie sihtrühmaks on:

  -  MAAPIIRKONDADE ELANIKUD
  -  MITTETULUNDUSÜHENDUSED
  -  KÜLASELTSID
  -  KOGUKONNA TEENUSTE PAKKUJAD
  -  OMAVALITSUSED
  -  LEADER TEGEVUSRÜHMAD jne.

 

Kohtumisteni koolitustel!