« Toimus täiskasvanuhariduse teabepäev (28.11.2013)

Täna, 28. novembril 2013, toimus täiskasvanuhariduse teavapäev.

Teemadena käsitleti:

Tõukefondide periood 2014+ ja täiskasvanuharidus
Eesti elukestva õppe strateegia 2020
Rahvusvahelised uuringud „Kvaliteet täiskasvanuhariduses“ ja „Täiskasvanuhariduse finantseerimine“
Täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal
2013. aasta kokkuvõte ning 2014. aasta plaanid täiskasvanuhariduses
Koolitaja kutse kui kvaliteedi märk. Kutsetunnistuste kätteandmine.

Materjalid ilmuvad www.andras.ee kodulehele.

Täiskasvanuhariduse teabepäeva korraldas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös ETKA Andrasega.
Teabepäev toimus Hasartmängumaksu Nõukogu projekti "Õppiv Eesti 2013" raames.